Kontakt

Lovska družina Dobrava
v Slovenskih goricah
Sp. Senarska 3
2235 Sv. Trojica
d.š.: 35132213
TRR: SI 56 0410 2000 0275 855

STAREŠINA
Franc Slekovec
041 736 328

GOSPODAR
Vlado Steinfelser
031 578-161

TAJNIK
dr. Zoran Belec
041 657-784

LOVSKI ČUVAJ

Vlado Steinfelser
031 578-161

Jure Toš
041 296 696

GOSPODAR DOMA

Rado Gradišnik
040-201-283

Ivan Turčin
041-882-592

ZA POŠILJANJE KLASIČNE POŠTE

LOVSKA DRUŽINA DOBRAVA
Slekovec Franc
Kadrenci 32
2236 Cerkvenjak

UREDNIK SPLETNE STRANI
Peter Rajniš 

Iskanje

Vremenska napoved

Živa slika

ziva-slika

 

Jelenjad krmišče

Vir : Litva

 

 

koledar

Lovna doba naše divjadi

 

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše storitve in funkcionalnosti.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Prikaži podrobnosti

Dovolim piškotke

LETOS BREZ SKUPNIH LOVOV

Na zadnjem letošnjem delovnem posvetu so člani Lovske družine (LD) Dobrava v Slovenskih
goricah prisluhnili poročilu gospodarja Vlada Steinfelserja o doseženih rezultatih upravljanja
z loviščem. Ker so se naravni pogoji za malo divjad (zajci, fazani in poljske jerebice) drastično
poslabšali in je ta divjad resno ogrožena, so se letos povsem odpovedali tradicionalnim
skupnim jesenskim lovom. Izvajali so samo skupinske love na race mlakarice ob reki Pesnici v
Spodnji Senarski in Drvanji v Spodnjih Verjanah. Izpolnili so načrt odvzema (odstrel in
izgube) srnjadi, ki je njihova edina gospodarsko pomembna vrsta divjadi. Del trofejnih
srnjakov so ponudili tujim gostom, ki zaradi vrhunskih trofej redno prihajajo v njihovo
lovišče. Uplenili so tudi veliko lisic in sivih vran, ki kmetom povzročajo občutno škodo na
senenih in silosnih balah. Divjih prašičev in šakalov letos niso opazili.S kmeti in drugimi
lastniki zemljišč dobro sodelujejo. Na delovnem posvetu so pooblastili vodstvo LD, da
imenuje organizacijski odbor za praznovanje 70-letnice ustanovitve te LD, ki bo predvidoma
konec junija prihodnje leto.
Marjan Toš

Previdno
Fotografija:
S srnjadjo dobravški lovci dobro gospodarijo/Foto: Marjan Toš

OBČNI ZBOR LZ MARIBOR

V skrbi za naravo in divjad še več sodelovanja z vsemi deležniki v okolju

Na letnem občnem zboru Lovske zveze (LZ) Maribor so obravnavali in sprejeli poročilo o delu v
letošnjem letu in program dela s finančnim načrtom za leto 2024. Strinjali so se tudi s poročilom
Nadzornega odbora, da je bilo delo pregledno in v skladu s sprejetimi sklepi pristojnih organov.
Vodstvo mariborske območne LZ je ob tem postreglo tudi s pregledom dejavnosti posameznih
strokovnih komisij in delovnih teles s področja izobraževanja, kulture, lovskega strelstva, kinologije,
dela z mladimi in dela na področju prireditev ter stikov z javnostmi. Velik poudarek so dajali
izobraževanju in usposabljanju lovcev na vseh ravneh, še zlasti pa seveda lovskim pripravnikom, ki
vstopajo v lovske vrste. Kljub prizadevanjem za pomladitev članstva pa je v mariborski LZ
prevladujoče stališče, da ni pomembna zgolj številčnost, pač pa predvsem strokovno usposobljeni
mladi lovci, ki lahko sledijo zahtevam sodobnega časa, v katerem so v ospredju naravovarstvena
opravila in sodelovanje z mnogimi deležniki pri upravljanju z lovišči. Za takšno sodelovanje pa je
potrebnega veliko strokovnega znanja. Velik promocijsko-kulturni dogodek je bila tudi prva
Hubertova sv. maša v mariborski stolnici.
Med pomembnimi nalogami štajerskih lovcev je bila skrb za delo z mladimi, za katere so pripravili
več taborov po osnovnih šolah. Zanimanja za takšno obliko sodelovanja je vse več, saj si v LZ
prizadevajo za popestritev vsebin s praktičnimi prikazi dela lovcev v loviščih. To pa mlade pritegne.
Letos so že začeli z digitalizacijo vsebin za potrebe ekološke učilnice, katero so uredili v okviru
projekta »Zelena eko točka Štajerske«. Nasploh bodo ekologiji namenjali veliko skrbi in pozornost in
to skupaj z drugimi deležniki v okolju, v katerem se za divjad in mnoge prostoživeče vrste razmere za
preživetje slabšajo. Predvsem za malo divjad (zajci, fazani, poljske jerebice), populacije visoke divjadi
( jelenjad, srnjad, divji prašiči in gamsi) pa so stabilne. Temu primerni so tudi odstreli oz. odvzemi iz
lovišča ( povozi, pogini, krivolov ipd.).
Na občne zboru je vodstvo LZ Maribor seznanilo starešine in delegate iz lovskih družin (LD) s
sklepnimi pripravami na volilno – programski zbor Lovske zveze Slovenije, ki bo 19. decembra v
Novem Mestu. Za predsednika kandidirata Darko But iz LD Boč in Alojz Kovšca iz LD Kozlek. Delegati
LZ Maribor so podprli kandidaturo Darka Buta.
Marjan Toš

Vodstvo OZ LZ MB
Fotografija: Vodstvo OZ LZ Maribor (Foto: Božidar Kunej)

Predsednik LZS mag. Lado Bradač na novinarski konferenci ob koncu mandata

OSREDNJE NEREŠENO VPRAŠANJE OSTAJA VRAČANJE ODVZETIH ZEMLJIŠČ LOVSKIM DRUŽINAM

Na tradicionalni decembrski novinarski konferenci vodstva ribiške in lovske organizacije je odhajajoči
predsednik LZS mag. Lado Bradač izpostavil nekatere vidne dosežke v svojih dveh mandatih, predvsem
pa opozoril na nerešena in odprta vprašanja, ki čakajo novo vodstvo krovne lovske organizacije.
Kljub številnim pobudam Lovske zveze Slovenije, podanih tako resornemu ministrstvu – Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot tudi vladi, ostaja nerešeno vprašanje odvzema zemljišč lovskim
organizacijam. V večini primerov gre za zemljišča, ki so v naravi kmetijska in gozdna zemljišča, ki so bila
pridobljena odplačno, s članarinami članov lovskih družin, in ki so jih oz. jih lovske družine še vedno
uporabljajo za opravljanje nalog s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, torej za opravljanje
javnih nalog. “V rokah nam je ostal le papir, s katerim je bivša ministrica za kmetijstvo obljubila, da bodo
skušali najti rešitev, s katerim bi lovskim družinam in drugim društvom v Sloveniji vrnili neupravičeno
odvzeta zemljišča. Začasni kmetijski minister je uvedel novo prakso, da se s predstavniki LZS ne sestane,
temveč pošlje na sestanke državno sekretarko,” je dejal predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado
Bradač.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu je bil pred dvema mesecema
poslan v obravnavo v vladno proceduro. Prvi člen zakona na novo določa oziroma prenaša določilo, ki je
bilo v veljavi na podlagi Zakon o varstvu okolja od leta 1993 dalje, da je divjad lastnina države. Predlog
prinaša kar nekaj sprememb, med drugim se LZS doda nova naloga pod pogoji javne službe – izdaja
dovolilnic za lovske goste ter ocenjevanje trofej divjadi, kot naloga v javnem interesu. Slovenija je
praktično edina od primerljivih držav s podobnim sistemov lovstva v Evropi, ki teh dovolilnic še nima.
Dopolnjuje se varstvo divjadi pred nepotrebnim vznemirjanjem v času poleganja in zgodnje vzreje
mladičev. Z novim določilom bodo morali biti psi v prosti naravi pripeti na povodec oz. pod nadzorom
skrbnika. Izjeme bodo veljale za delovne pse, kamor sodijo tudi lovski psi, ki so posebej usposobljeni in
preizkušeni. Določa se tudi uporaba lovskih psov.Predlog zakona ureja izredne posege na nelovnih
površinah, saj je pojavljanje divjadi v naseljih vse pogostejši pojav. Na novo se določajo zahtevnejši
pogoji za opravljanje lovsko-čuvajske službe, na novo se dodaja stopnja dosežene izobrazbe lovskega
čuvaja. Spreminja se tudi postopek imenovanja lovskih čuvajev, ki se je v sedanji ureditvi izkazal kot
nepraktičen in nejasen. Na novo bo urejeno tudi izračunavanje koncesijskih dajatev v letu 2029 (veljavne
koncesijske pogodbe upravljavcev lovišč potečejo leta 2028). Velika pozornost in obveznost lovcev je še
naprej namenjena izvajanju vseh sprejetih strokovnih ukrepov za preprečevanje in širjenje afriške
prašičje kuge.
Skratka, pred lovsko organizacijo so mnoga odgovorna opravila in naloge, ki jih bo treba uresničiti z
vsemi razpoložljivimi resursi. Za uresničevanje zakonskih in ostalih programskih obveznosti bo izjemno
pomembna vloga vodstev lovske organizacije, od LD do njihovih območnih zvez in Lovske zveze
Slovenije. Naj spomnimo, da bodo volitve novega predsednika LZS 19.decembra v Novem Mestu.
Kandidata sta dva, Darko But iz LD Boč in Alojz Kovšca iz LD Kozlek.
Povzel
Dr. Marjan Toš

Novinarska konferenca lovske in ribiške zveze Slovenije
Fotografija:
Utrinek iz novinarske konference/Foto: Urša Kmetec

POKLON SV. HUBERTU IN SPOMIN NA UMRLE LOVSKE TOVARIŠE

Prva Hubertova sv. maša v mariborski stolnici je bila slovesna zaobljuba zelene bratovščine
materi naravi, da bo še bolj skrbela za ravnovesje v njej in jo ohranila tudi za naše zanamce

3. novembra 2023, na dan lovskega zavetnika sv. Huberta, je bila v mariborski stolnici sv.
Janeza Krstnika prva Hubertova sv. maša na Štajerskem.Na pobudo predsednika Marjana
Gselmana jo je organizirala Lovska zveza Maribor. Pritegnila je ne samo veliko lovcev, pač pa
tudi mnogo meščank in meščanov, ki so lahko doživeli mogočnost lovskega mimohoda s prapori
in lovskimi rogisti in nato še svečano bogoslužje, polno simbolke.Mašo je ob somaševanju
duhovnikov vodil dekan in stolni župnik Danijel Lasbaher, ki je v svoji pridigi izpostavil skrb za
varovanje in ohranitev okolja tudi za naše zanamce. Lovcem se je zahvalil za njihovo skrb za
vzdrževanje ravnovesja v naravi in za ohranitev redkih ter ogroženih vrst. Pred začetkom
bogoslužja je vse udeležence sv. maše nagovoril in pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan
Gselman in izpostavil veliko skrb zelene bratovščine za varstvo narave in ohranitev divjadi.
Marjan Gselman marjan 07
S Hubertovo mašo so trajno počastili tudi spomin na vse umrle lovce v času epidemije Covid 19
ki niso imeli lovskega pogreba. Nabirka pa je bila v celoti darovana škofijski Karitas za pomoč v
poplavah prizadetim ljudem. Hubertovo mašo,ki je bila odmevni promocijski dogodek za mesto
Maribor, so sklenili s krajšim druženjem, na katerem so bili med gosti tudi lovski prijatelji iz
Slavonije na Hrvaškem in predstavniki Kluba prijateljev lova iz Celovca, ki združuje zamejske
slovenske lovce na avstrijskem Koroškem. Hubertova maša je naletela na velik odmev v javnosti
in je bila vrhunska promocija lovske organizacije v mestu ob Dravi. K temu je pripomoglo tudi
dobro sodelovanje z Zavodom za turizem Maribor.LZ Maribor se je za gostoljubje posebej
zahvalila Nadškofiji Maribor in nadškofu msgr. Alojziju Cviklu, generalnemu vikarju Janezu
Lesniki in stolnemu župniku Danijelu Lasbaherju.

Dr. Marjan Toš
Fotografije/Foto:Gerhard Angleitner/

Praporščaki
Hubertmarjan 08
Zahvala Marjana Gselmana župniku Danijelu Lasbahrju

 

VABILO NA HUBERTOVO SVETO MAŠO

vabilo LZMB Hubertova masa novo

vabilo LZMB Hubertova masa novo2

 

Odgovor na odprto pismo

DARKO BUT NE BO POKLICNI PREDSEDNIK LZS

Na vprašanje v zapisu o pripravah na volitve v LZS v zvezi s poklicnim ali nepoklicnim
opravljanjem funkcije predsednika LZS je kandidat DARKO BUT odgovoril, da bo v primeru
izvolitve funkcijo predsednika LZS opravljal nepoklicno. Bo pa okrepil strokovno službo in se
zavzemal, da bo ta resnično učinkoviti in zaupanja vredni strokovni servis za vse članice LZS.
Odgovora drugega kandidata za predsednika LZS ALOJZA KOVŠCE še nismo prejeli. Je pa na
kandidacijski konferenci mariborskega volilnega okoliša ob koncu predstavitve programa
povedal, da bo v primeru izvolitve funkcijo predsednika LZS opravljal poklicno.
DBut 2Alojz Kovšca Foto Marjan Tos
M.T.

 

DO NOVEGA VODSTVA PO DEMOKRATIČNI POTI

Na spletni strani LZS in zadnji številki lovske revije Lovec sta predstavljena oba kandidata za
predsednika LZS s svojima programoma. O vsebini pogramov si lahko sleherni slovenski lovec
ustvari sodbo sam. Bilo bi skrajno nekorektno, da bi s tem kratkim razmišljanjem agitiral za
enega ali drugega. O tem bodo odločali demokratično izvoljeni delegati po volilnih okoliših na
decembrskem OZ LZS. Še pred tem pa bosta lahko oba kandidata programska izhodišča
dopolnila in aktualizirala na delnih OZ prav tako po volilnih okoliših. Tako je tudi edino prav.
Kljub velikemu prodoru informacijske tehnologije tudi med zeleno bratovščino vsi (še)nimajo
možnosti spremljanja spletnih strani LZS, ki jih urednica skuša sproti aktualizirat še zlasti z
uporabnimi informacijami tako za vodstva LD (in LZ oz. ZLD), kot predvsem za celotno članstvo.
Zato je bilo še kako na mestu, da sta oba kandidata v skladu z utečeno prakso predstavila tudi v
naši stanovski reviji. Brez kakršnih koli komentarjev in še manj osebnih mnenj urednika ali
članov uredniškega odbora. Zelo profesionalno in v skladu z medijskimi normativi in standardi,
ki veljajo za predvolilne kampanje za državne in lokalne volitve.Temu se pridružujem in vljudno
javno sprašujem oba kandidata, ali bosta funkcijo predsednika LZS opravljala poklicno ali
nepoklicno. Iz predstavitve v Lovcu to namreč ni razvidno. Ker pa vsi poznamo prakso, da
vodstva LD pred delnimi OZ z njihovo vsebino marsikje ne seznanijo članstva, te informacije
najširši krog lovske javnosti ne bo imel. Verjamem pa, da bosta pred delegati na vseh DOZ oba
kandidata to pojasnila. Naj bo vse demokratično in transparentno do konca. Pohvaliti je treba
tudi predsednika kandidacijske komisije LZS, lovskega tovariša Branka Reismana (sicer višjega
sodnika – svetnika v Mariboru), ki je v obeh medijih prezentiral imena evidentiranih in potrjenih
kandidatov za vse organe novega mandata.


Dr. Marjan Toš, prof., lovski mojster

OAZA V SP. SENARSKI
Fotografija:
Kako dolgo bo še ostala majhna oaza za malo divjad na obronkih Sp.Senarske v Slov.
goricah?/Foto: Marjan Toš

LOVSKO TOVARIŠTVO IN SOLIDARNOST NE POZNATA MEJA

Humanitarna pomoč lovskih organizacij lovcem in LD na poplavljenih območjih

Počitek v loviščuAvgustovske uničujoče poplave, ki so povzročile veliko materialno škodo, so hudo prizadele tudi številne Lovske družine (LD) in lovce na Koroškem, v Savinjski dolini in na Gorenjskem. Lovska zveza Slovenije (LZS) se je kot nevladna naravovarstvena organizacija takoj odzvala klicu na pomoč. Upravni odbor LZS je obravnaval predloge ukrepov za pomoč lovcem in LD in na izredni
seji sprejel predloge Nadzornega odbora LZS, Razsodišča in Zelenega sklada o takojšnji pomoči LD in lovcem in sicer tako, se neuporabljena sredstva poameznih komisij namenijo za humanitarno pomoč. Sklepi so bili soglsno potrjeni in tako kot po lanskoletnem požaru na Krasu bodo sedaj slovenski lovci pomagali še svojim tovarišem na območjih, ki so jih prizadele avgustovske poplave. Tovarištvo in solidarnost v zeleni bratovšini pač ostajata veliki vrednoti.
Na osnovi sklepov Upravnega odbora je Lovska zveza Slovenije za odpravo posledic poplav prerazporedila znesek 25.000 EUR iz rezervnega sklada in znesek 5.000 EUR iz postavke financiranja Strokovne službe LZS in iz postavke delovanje o organov in delovnih teles. Upravni odbor LZS je sprejel tudi sklep, s katerim je pozval vse članice LZS, torej Lovske družine, ki v poplavah niso utrpele škode, da za odpravo posledic poplav donirajo finančna sredstva v
skladu s svojimi zmožnostmi. Če jim finančne razmere to dopuščajo, priporočajo LD, da donirajo znesek 10 EUR po članu..
Poleg tega je LZS odprla posebni račun, na katerem se bodo zbirala finančna srdstva, ki jih bodo za odpravo posledic poplav prispevali lovci kot posamezniki, območne Lovske zveze in druga društva ter organizacije, ki so člani LZS.


Marjan Toš
Fotografija: Poplave in plazovi so odnesli tudi marsikatero lovsko prežo/Foto: Marjan Toš

VISOKA PREŽA

ŠTAJERSKI LOVSKI KINOLOGI RAZVILI NOVI PRAPOR

Zg. Polskava
Trak za novi prapor je pripela tudi LD Dobrava v Slovenskih goricah

Novi prapor LKD Maribor

Mariborski lovski kinologi so na poligonu za šolanje psov v Zg. Polskavi slovesno razvili novi
društveni prapor in odprli novo brunarico. Ob tej priložnsti so tudi uradno odprli moderni
poligon za šolanje psov. Slovesnosti so so poleg praporščakov lovskih družin (LD) mariborske
lovske zveze (LZ) na čelu z njenim predsednikom Marjanom Gselmanom, udeležili tudi
predstavniki lovsko-kinoloških društev Celje, Ptuj – Ormož, Koroška in Društva ljubiteljev
ptičarjev Slovenije. Med gosti je bil tudi župan občine Rače – Fram Samo Rajšp in edini še živeči
ustanovni član LKD Maribor Milan Krajnc iz LD Duplek, ki je sodeloval na ustanovni skupščini
društva davnega 8. junija 1979. Množico lovcev in kinologov je nagovoril in pozdravil
predsednik Lovsko-kinološkega društva (LKD) Maribor Zdravko Brezovšek in se javno posebej
zahvalil darovalcem žebljičkov in trakov za novi prapor. Skupaj so zbrali kar 95 žebljičkov in 38
trakov. Novi prapor je ob zvokih mariborskih lovskih rogistov razvil predsednik LKD Zdravko
Brezovšek in ga izročil v varstvo praporščaku Milanu Peharju. Po razvitju prapora so slovesno
odprli tudi novo brunarico na poligonu za šolanje psov in pripravili družabno srečanje v velikem
prireditvenem šotoru.
M.T.


Fotografija:

Prapori
Novi prapor so slovesno pričakali praporščaki štajerskih LD/Foto: Marjan Toš

ZAČELO SE JE GENETSKO VZORČENJE MEDVEDOV

Po osmih letih premora se je 1. septembra začela vnovična izvedba genetskega
monitoringa medveda. Izvajali ga bodo lovci, ki bodo na terenu zbirali neinvazivne genetske
vzorce, ki jih je najlažje pridobiti iz medvedjih iztrebkov. Rjavi medved je vrsta, ki zadnja leta v
družbi povzroča precejšen razdor in je pogosto vir sporov. Upravljavske odločitve so pod
nenehnim drobnogledom javnosti in v nedavni preteklosti tudi pereča tema na upravnem
sodišču. Poznavanje številčnosti medveda je osnova za ustrezno upravljanje s to zavarovano
vrsto. Zgolj s pomočjo genetskih analiz lahko individualno prepoznamo medvede na podlagi
njihovih iztrebkov, tako da bomo lahko preprosto prešteli, koliko različnih medvedov smo
zaznali. Cilj ponovnega ‘štetja’ medvedov je torej postavitev trdnih temeljev za strokovno
utemeljeno upravljanje s to vrsto. Kot je povedal Tilen Hvala, svetovalec za projektno delo pri
Lovski zvezi Slovenije (LZS), so prejšnji mesec organizirali deset delavnic za lovske družine, ki so
vključene v monitoring medveda. Nanje je prišlo več kot 330 lovcev iz nekaj več kot 150
lovskih družin. Na delavnicah so se udeleženci seznanili z novostmi pri vzorčenju in prejeli
potrebne materiale, ki so jih nato razdelili zainteresiranim lovcem v svojih lovskih družinah.
M.T.

Fotografija:
Utrinek s prve delavnice o izvedbi monitoringa v Mostu na Soči/arhiv LZS/

Utrinek s prve delavnice v Mostu na Sočiarhiv LZS

SE GRADNJA NLC ZLATOROG LUKOVICA ZAMIKA?

Slovenski lovci so še vedno ponosni na svoj dom v Ljubljani, ki so ga sami kupili

Lovska zveza Slovenije je javno povabila zainteresirane ponudnike k oddaji zavezujoče ponudv
be za izdelavo PZI dokumentacije za izvedbo začasnih parkirišč v času gradnje za delavce in
ostale sodelujoče v projektu na parc. št. 800/5, k.o. Spodnje Koseze. LZS je že lani pridobila
pravnomočno in dokončno gradbeno dovoljenje na zemljiščih, ki so v lasti Lovske zveze
Slovenije in imajo vse dodatke, skladno z veljavno zakonodajo. To pomeni, da je bila
pravnoformalno prižgana zelena luč za izgradnjo Nacionalnega lovskega centra Zlatorog v
Lukovici. Gradnja naj bi se izvedla v dveh fazah, najprej nacionalni lovski center, v drugi fazi pa
še lovski muzej.
Poimenovanje NLC Lukovica v NLC Zlatorog je sicer simbolično in hkrati trajna ohranitev
spomina na zdajšnji dom slovenskih lovcev Zlatorog v Ljubljani na Župančičevi ulici 9. Vila, v
kateri že desetletja domuje LZS, naj bi se prodala in s tako pridobljenii sredstvi bi lahko začeli
gradnjo NLC Zlatorog v Lukovici. V bodočem slovenskem lovskem centru (če in ko ga bo LZS
uspela zgraditi in urediti), naj bi poleg redne dejavnosti LZS izvajali tudi številne izobraževalne
programe in strokovno usposabljali člane lovskih organizacij. Posebna pozornost naj bi bila
namenjena kulturnim in promocijskim dogodkom ter predstavitvam dosežkov slovenskega
lovstva. Dodana vrednost NLC Zlatorog bi bil tudi moderniziran in posodobljen slovenski lovski
muzej.


Marjan Toš

Bo na tem zemljišču zgrajen NLC Lukovica arhiv LZS
Fotografija:
Kdaj bo na tem zemljišču v Lukovici zgrajen NLC Zlatorog? /foto: Urša Kmetec, arhiv LZS/