Kontakt

Lovska družina Dobrava
v Slovenskih goricah
Sp. Senarska 3
2235 Sv. Trojica
d.š.: 35132213
TRR: SI 56 0410 2000 0275 855

STAREŠINA
Franc Slekovec
041 736 328

GOSPODAR
Vlado Steinfelser
031 578-161

TAJNIK
dr. Zoran Belec
041 657-784

LOVSKI ČUVAJ

Vlado Steinfelser
031 578-161

Jure Toš
041 296 696

GOSPODAR DOMA

Rado Gradišnik
040-201-283

Ivan Turčin
041-882-592

ZA POŠILJANJE KLASIČNE POŠTE

LOVSKA DRUŽINA DOBRAVA
Slekovec Franc
Kadrenci 32
2236 Cerkvenjak

UREDNIK SPLETNE STRANI
Peter Rajniš 

Iskanje

Vremenska napoved

Živa slika

ziva-slika

 

Jelenjad krmišče

Vir : Litva

 

 

koledar

Lovna doba naše divjadi

 

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše storitve in funkcionalnosti.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Prikaži podrobnosti

Dovolim piškotke

LOVSKI DOMOVI ŠE VEDNO SAMEVAJO

V zeleni bratovščini v pričakovanju skorajšnjega konca epidemije
LOVSKI DOMOVI ŠE VEDNO SAMEVAJO

Epidemija je občutno spremenila tudi dinamiko dogajanja v lovskih družiah širom po Sloveniji.
Skupni jesenskih lovov lani ni bil, lovci so svoje naloge in obveznosti iz naslova javne službe
opravljali individualno ob upoštevanju strokovnih navodil epidemiološke stroke. Kljub temu so
bolj ali manj izpolnili obveznosti z naslova odstrela in se povsod potrudli za izvedbo prevetivnih
nalog za preprečevanje nevarnosti afriške prašičje kuge. Kolikor je bilo le mogoče so na veliko
izvajali lov na divje prašiče na čakanje. V zimskih mesecih so poskrbeli za pomoč divjadi z
dopolnilnim krmljenjem, tam, kjer to divjad še imajo in je bilo to opravilo potrebo. Se je pa v
celoti ustavilo društveno in družabno življenje po LD. Ni bilo ne lovskih posvetov in drugih
sestankov, vse se je dogajalo preko informacjske tehnologije in video konferenc. Odpadla je
večina strelskih in kinoloških prireditev. Lovski domovi so skozi vse leto bolj ali manj samevali.
Lovci upajo, da bo epidemije kmalu konec in da se bo njihovo življenje vnovič vrnilo v ustaljene
tirnice.

M.T.
Fotografija:
Lovski dom v Dobravi že dolgo sameva ( Foto: Marjan Toš)

Zima v Dobravi

V ENI NOČI DEVET ZVITOREPK

Dolgoletni član in gospodar Lovske družine (LD) Dobrava v Slovenskih goricah Vlado Steinfelser
je med člani zelene bratovščine poznan ne samo kot vrhuski strelec na glinaste golobe , pač pa
tudi kot pretkan in uspešen lovec na zvitorepke. Letošnjo zimo so lisice lovcem iz Dobrave
povzročale kar precej sivih las. V Spodnji Senarski so lisice v nekaj dneh »pokradle« dvajset
kokoši, vaščanki iz Zgornje Senarske pa v enem tednu kar 25 kokoši. Zato so šli lovci v akcijo in
cele noči presedeli na prežah ob lisičinah. Najbolj vztrajen je bil seveda Vlado, ki je v noči iz 2.
na 3. februar doživel neverjetno in sila redko Dianino darilo – v eni sami noči je namreč upenil
kar 9 zvitorepk in zvitorepcev. Čakal je na preži v revirju Brengova, na katero se je povzpel ob
17. uri popoldne. Že čez poldrugo uro je bila na dlaki prva zvitorepka, potem pa do jutra vse do
6.ure še osem. Žal mu je za deseto, ki na žalost ni obležala v ognju. Za takšen uspeh je treba res
veliko vztrajnosti, potrpljenja in seveda mirne roke. Da o lovski sreči, brez katere na lovu tudi ni
uspeha, ne govorimo posebej. Vlado to dobro ve!
 
M.T.
Fotografija: Vlado ob zvitorepkah iz Brengove ( Marjan Toš)
V eni noči devet lisic

Dobro je vedeti: PKP7 prinaša 30 % znižanje načrtovanega odvzema za upravljavce lovišč

Državni zbor RS je j na 55. izredni seji s 50 glasovi za in 7 proti izglasoval Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP7).

Glavni cilj zakona je omiliti in odpraviti posledice covid-19, tudi na področju lovstva. V 57. členu PKP7 je tako navedeno, da se ne glede na 2. točko prvega odstavka 21. člena Zakona o divjadi (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US, 17/08, 46/14 - ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr.) pri izvajanju načrtovanega odvzema posameznih vrst parkljaste divjadi v letu 2020 upravljavcem lovišč in lovišč s posebnim namenom dovoli znižanje do 30 % od načrtovanega odvzema posamezne parkljaste divjadi, kot je določeno v letnem načrtu posameznega lovsko-upravljavskega območja za leto 2020.
Epidemiološke razmere in ukrepi za omejitev širjenja bolezni covid-19 v letu 2020 so namreč bistveno vplivali na možnost izvajanja lova oz. doseganje načrtovanega odvzema vseh vrst divjadi. Čeprav je bil lov kot dejavnost, ki se izvaja pod pogoji javne službe, dovoljen, je bilo izvajanja lova oteženo zaradi večjega pritiska prebivalcev v lokalne gozdove, bistveno manjše intenzitete lova v številnih loviščih zaradi spoštovanja vladnih ukrepov in priporočil zdravstvene stroke, nezmožnosti izvajanja učinkovito organiziranih skupinskih lovov, karantene in samoizolacije številnih lovcev, in tudi zaradi bistveno manjših izgub divjadi v obdobju najbolj intenzivne omejitve javnega življenja.


/po LZS povzel dr. Marjan Toš/


Fotografija:  V revirju Dobrava na območju Sp. Senarske že vso jesen in zimo spremljamo  nekoliko poškodovano štorkljo, ki ni odletela v tople kraje, pač pa je ostala v Slovenskih goricah.Upajmo, da bo zimo preživela.
(Foto: Marjan Toš)

ŠTORKLJA PRED LASBAHERJEVIM VRTOM

VABILO NA IZREDNI OBČNI ZBOR 2020

Lovska družina Dobrava

Spodnja Senarska 3, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Datum: 23. 12. 2020

 

 

VABILO NA IZREDNI OBČNI ZBOR 2020

V skladu s pravilnikom LD Dobrava in sklepi Upravnega odbora LD starešina LD Dobrava Franc Slekovec sklicuje izredni Občni zbor, oz. izredni zbor lovcev Lovske družine Dobrava, ki bo:

v nedeljo, dne 27. 12. 2020 ob 09:00 uri v lovskem domu LD Dobrava

 

Za predsednika IOZ 2020 je predlagan Marjan Toš, za člana delovnega predsedstva IOZ sta predlagana Franc Lorenčič in Jure Toš. Zapisnikar bo tajnik LD Zoran Belec.

Za predsednika verifikacijske komisije je predlagan Peter Rajniš, za člana verifikacijske komisije pa Danilo Muršec in Branko Grajfoner.

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

  1. Sprejem novih članov v LD Dobrava.
  2. Razno:
  1. razdelitev koledarjev, hologramskih nalepk, srajc, kravat ter položnic za plačilo članarine (lovci vstopajo v lovski dom posamezno),
  2. poročilo gospodarja z napotilom na zimsko krmljenje divjadi. Obenem gospodar prosi uplenitelje srnjadi, da s seboj prinesejo trofeje.

Lovski zdravo!

Tajnik LD Zoran Belec                                             Starešina LD Franc Slekovec

SREČNO 2021!

Cvetje ki ne ovene VOSCILO 2021

Aktualno sporočilo lovcem

Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) je 4.decembra 2020 sprejelo naslednji sklep:
 
Celotno ozemlje Republike Slovenije se opredeli kot območje z izrazitim tveganjem, na katerem
se izvajajo naslednji ukrepi:
a) domačo perutnino in ptice v ujetništvu se:
-        zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami,
predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar
je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
-        krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih;
b) oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop
prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki
zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV
razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);
c) krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje
ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v
ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;
č) zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih
prireditvah, razen če se taki dogodki organizirajo in izvedejo tako, da je tveganje širjenja virusov
z ptic, ki bi bile lahko okužene, na druge ptice kar najbolj zmanjšano.
 
Lov na race mlakarice predstavlja velik dejavnik tveganja za širjenje bolezni med
prostoživečimi pticami in prenos na perutnino, zato lovcem priporočamo opustitev lova
oziroma dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov.
 
Fotografija:
Lov na race mlakarice naj se opusti (Foto: Marjan Toš)
OSAMLJENI RACMAN obdelana
 

POOSTREN NADZOR DOGAJANJA V LOVSKIH DOMOVIH IN KOČAH

Iz Lovske zveze Maribor so sporočili, da so prejeli posebno opozorilo Lovske zveze Slovenije o
napovedanih poostrenih nadzorih dogajanja v lovskih domovih in kočah. V njih naj bi se
domnevno organizirale zakuske in družabna srečanja, kar seveda ni del javne službe, ki jo tudi
med epidemijo lahko izvaja lovska organizacija.
Inšpekcija za lovstvo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta v zadnjih dneh
prejela številne prijave, da se v lovskih domovih in kočah kršijo ukrepi vlade, ki prepovedujejo
vsakršno zbiranje in združevanje ljudi. Prijaviteji so o tem obvestili tudi Lovsko zvezo Slovenije.
Zaradi vsega tega je lovska inšpekcija v času trajanja razglasitve epidemije in sprejetih ukrepov
za njeno zajezitev in v času trajanja skupnih jesenskih lovov do 31. 1. 2020
napovedala poostren nadzor v vseh lovskih domovih in kočah. V primeru neposredno zaznanih
kršitev bo lovska inšpekcija tudi sankcionirala kršitelje. Ob tej napovedi je vodstvo Lovske zveze
Slovenije vnovič opozorilo na dosledno spoštovanje vseh strokovnih priporočil NIJZ in sklepov
pristojnih organov LZS. Tudi v območni Lovski zvezi Maribor, v kateri nimajo podatkov o
omenjenem dogajanju po lovskih domovih, so vse Lovske družine (LD) opozorili na
spoštovanje ukrepov in navodil, saj si nihče ne želi množične okužbe članov zelene
bratovščine.Zaradi epidemije in ukrepov slovenskih oblasti, so letošnji skupni jesenski lovi
močno omejeni in dovoljeni samo članom lovske družine, ne pa tudi njihovim gostom. V večjem
delu LD na mariborskem območju so skupne love povsem odpovedali in izvajajo samo
posamične love na visoko divjad in predatorje. Tako je tudi v LD Dobrava v Slovenskih goricah.
 
Marjan Toš
Fotografija: Motiv iz lovišča LD Vurmat ( foto: Jure Toš)
Motiv iz lovišča LD Vurmat

Darežljiva Diana na Kozjaku

JURETOV PRVI GAMS V POBRATENI LD VURMAT

Sodelovanje in prijateljevanje članov zelene bratovščine iz Vurmata na Kozjaku in Dobrave v Slovenskih goricah traja že več kot štiri desetletja. Rezultat dobrega sodelovanja in iskrenega lovskega tovarištva so tudi vsakoletne izmenjave lovov na srnjaka v LD Dobrava in gamsa v LD Vurmat. Letos je gamsa v pobrateni LD Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem vrhu lovil lovski čuvaj Jure Toš. Očitno mu je bila Diana zelo darežljiva, saj sta z vodnikom Dominikom, sicer gospodarjem LD Vurmat, v soboto, 21. novembra 2020 malo po 13.00 uri uplenila lepega kozla. Lov je bil zahteven, kot je to običajno na Kozjaku. Gamsa loviti ni enostavno, treba je biti v dobri kondiciji, vztrajati, imeti ostro oko in mirno roko. Vsega tega sta očitno imela dovolj in v »Pogorišču« nad Dravo je padel na dlako lepi mlajši gams. Juretu za lep spomin na lovsko doživetje med lovskimi prijatelji in tovariši iz Vurmata.Lovski blagor je bil skren, veselje uplenitelja pa neizmerno. In še drobna zanimivost – Juretov dedek Štefan, tudi lovec LD Dobrava, je moral velikokrat laziti za gamsi po kozjaških strminah, Juretu pa je bilo to prihranjeno. Takšna je pač »jaga«, enkrat tako, drugič drugače, a če ti je Diana naklonjena, je toliko lažje...

 

M.T.

Fotografije ( arhiv LD Vurmat)

Po uspešnem lovu

Po uspešnem lovu na Kozjaku

Motiv iz Pogorišča na Kozjaku

OBVESTILO Lovske zveze Slovenije: Novi ukrepi vlade za preprečevanje širjenja s SARS-CoV-2

Zadeva: OBVESTILO Lovske zveze Slovenije: Novi ukrepi vlade za preprečevanje širjenja s SARS-CoV-2

Glede na to, da se epidemiološke razmere v državi poslabšujejo in Vlada RS  sprejema odloke za preprečevanja okužb je odgovorno od nas lovcev, da se zadržimo pri izvajanju skupinskih lovov v obdobju vsaj dveh tednov. Skupinsko izvajanje lova se naj nadomesti z individualno obliko lova.

Vlada RS  je 12. novembra 2020 izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list št.163/20). Ob polnoči je v veljavo stopil prvi od novih ukrepov, ki prepoveduje zbiranje ljudi. Izjema pri tem so samo člani istega gospodinjstva in ožji družinski člani.

Lovska zveza Slovenije kakor tudi Lovska zveza Maribor  prosi člane lovskih družin, da omejitev spoštujejo in prispevajo k preprečevanju širjenja nalezljive bolezni covid-19!

Zadnja sprememba  Odloka še vedno vsebuje v (4) odstavku 1. člena Odloka izjemo, ki navaja; da se odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog javnih služb.

vir: Lovska zveza Slovenije

Povzel in objavil : Peter Rajniš

Ostanite zdravi!

Ustavimo afriško prašičjo kugo

Afriška prašičja kuga (APK) ni nevarna za človeka, je pa lahko smrtonosna za prašiče in ima resne družbeno-ekonomske posledice za prizadete države, vključno z omejitvijo ali prepovedjo lova na okuženih območjih.
 
Območja, okužena z APK, trpijo znatne finančne izgube, predvsem zaradi omejitev trgovanja ter izvoza mesa in živali, edini način izkoreninjenja bolezni pa je množični zakol rejenih prašičev na prizadetem območju.

Poleg prašičereje in gospodarstva pojav bolezni vpliva tudi na divje živali in lov. Zaradi APK se populacije divjih prašičev občutno zmanjšajo ali celo izginejo, država pa se lahko odloči tudi za omejitev ali popolno prepoved lova na okuženih območjih.

Med letom 2016 in junijem 2020 je afriški prašičji kugi v Evropi podleglo 1,3 milijona prašičev. Glede na podatke iz Sistema EU za poročanje in obveščanje o boleznih živali (ADNS), v Sloveniji še nismo zabeležili pojava bolezni, vendar upoštevajoč razširjenost po Evropi obstaja tveganje, da se bolezen pojavi tudi pri nas, zato je pomembno, da sprejmemo primerne varnostne ukrepe.

Ključni so preventivni ukrepi

Cepiva za APK še ni, zato imajo pri zajezitvi bolezni ključno vlogo skupine in posamezniki, ki so v rednih stikih z domačimi ali divjimi prašiči. Najpogostejši prenašalec poleg okuženih domačih in divjih prašičev je človek, ki lahko virus nezavedno prenaša z okuženo obleko, obutvijo, opremo, mesnimi izdelki, prevoznimi sredstvi iz okuženih držav …

Za zajezitev APK je pomembno pravočasno odkrivanje, preprečevanje in poročanje o sumljivih primerih. Z rednim čiščenjem opreme, preprečevanjem stikov z divjimi prašiči in prepoznavanjem znakov bolezni lahko lovci, rejci in veterinarji ključno prispevajo k preprečitvi širjenja bolezni.

vir: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

Povzel in pripravil : Peter Rajniš

Ustavite APK 2

SKUPNI LOVI BREZ GOSTOV

Čeprav so skupni lovi, na katerih poleg članov lovskih družin pogosto sodelujejo tudi lovski gosti, ena izmed oblik lova, s katerimi lovci v skladu z letnim načrtom lovišča izvajamo odstrel divjadi, pa izjema, ki jo navedena odloka določata za opravljanje nalog javne službe, velja le za člane lovskih družin, ne pa tudi za lovske goste.

Za lovske goste so zavezujoče vse splošne omejitve prehajanja med statističnimi regijami, kot tudi prepoved zbiranja ljudi. Lov oziroma izvajanje skupnih lovov in vseh drugih aktivnosti javne službe po Zakonu in divjadi in lovu je tako omejeno na člane lovske družine, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbe za upravljanje z določenim loviščem.

Strokovno utemeljenost ukrepov, ki jih predpisujeta odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi, ugotavlja vlada Republike Slovenije vsakih 7 dni, ki ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

Skupni lovi s letos omejeni ( Foto: Marjan Toš)

Skupnih lovov ni